Xin chào các bạn, tip đầu tiên là về Unity animation bị lỗi GameObject or Component is missing.

Để fix trường hợp bị Missing do bạn thay đổi cấu trúc/tên GameObject trong animation, bạn có thể nhấn F2 để đổi tên lại, thêm dấu / tương ứng với cấu trúc mới để fix lỗi này.

Lỗi GameObject or Component is missing

Đổi tên cho đúng

Đổi tên

Đơn giản vậy thôi ;)